Специализирана младежка трудова борса, на която безработни русенци на възраст до 29 години ще могат да се срещнат с потенциални свои работодатели, организира Бюрото по труда. Тя ще се състои на 27 юни от 11 часа във Военния клуб, съобщи вчера директорът на Бюрото по труда Петя Любомирова. Тя каза още, че благодарение на състоялата се миналия месец обща трудова борса работа са намерили 22 души.
Общият брой на регистрираните безработни през април в Бюрото е 5099. В сравнение с предходния март те са с 203 по-малко. Обявените свободни работни места са 435 - основно в сферата на преработващата промишленост и търговията. Постъпилите на работа безработни през април са 562. Впечатление прави, че повечето от половината от тях са специалисти със завършено средно или висше образование. 28% от намерилите работа пък са младежи до 29-годишна възраст. 362 души са се устроили на пазара на труда благодарение на трудовите посредници.