Общинският съвет може да намали заплатата на кмет, стига това да е направено в рамките на закона и в определените от него граници - между 846 и 1462 лева. Това става ясно от решението на Русенския административен съд. С него той отказва да отмени решението на Общинския съвет в Две могили, с което възнаграждението на местния кмет бе намалено на 900 лева месечно. Решението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и пред ВАС.