Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ работи по проект „Обществените библиотеки - традиции и модерност“. По него ще бъдат организирани обучения на служители от обществените библиотеки в Русенско, което ще повиши професионалните и технологичните им умения, съобщи директорът на културната институция Теодора Евтимова. 
За поредна година ще се организират и конкурсите „Библиотека на годината“ и „Библиотекар на годината за област Русе“. Целта е да бъдат отличени най-добрите библиотеки в област Русе и да се популяризират добри професионални практики. 
Специален акцент е и прилагането на опита на румънски библиотекари за привличане на детската аудитория. 
По проекта ще бъде закупено и оборудване за изработване на ръчна хартия. Ще бъде издаден и библиографският указател „Русенският периодичен печат 1865-1944 г.“ - летопис на издаваните местни вестници и списания през този период.
Проектът се финансира от Министерството на културата.