ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− РУСЕ“

График на предстоящите дейности по възстановяването на улични настилки

Във връзка с постъпили запитвания относно сроковете за възстановяване на улични настилки по улиците в обхвата на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“ представяме на вниманието на всички заинтересовани страни актуален график на предстоящите възстановителни дейности.

График на предстоящите дейности по възстановяването на улични настилки в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“

Улица/отсечка/участък

Срок за възстановяване на настилката

1.

ул. „Пенчо Славейков“

04.09.2023 г.

2.

ул. „Атанас Буров“

3.

ул. „Антим I“ – отсечка от ул. „Лом“ до ул. „Стефан Стамболов“

10.09.2023 г.

4.

ул. „Хан Аспарух“

5.

ул. „Д-р Петър Берон“ – отсечка от ул. „Хан Аспарух“ до бул. „Ген. Скобелев“

6.

ул. „Олимпи Панов“ – отсечка от ул. „Александровска“ до ул. „Атанас Буров“

7.

ул. „Петко Д. Петков“ – от пл. „Свобода“ до ул. „Проф. Асен Златаров“

8.

ул. „Братя Миладинови“ – отсечка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Пловдив“

9.

ул. „Ген. Паренсов“

10.

ул. „Дойран“

11.

ул. „Поп Богомил“

12.

пл. „Възраждане“ и ул. „Бистрица“

13.

ул. „Атон“

14.

ул. „Разлог“

15.

ул. „Алея Освобождение“

16.

ул. „Николаевска“ – от ул. „Мария Луиза“ до бул. „Мидия-Енос“

15.09.2023 г.

17.

ул. „Тунджа“ – отсечка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Николаевска“

18.

ул. „Добри Немиров“ – отсечка от ул. „Александровска“ до ул. „Пенчо Славейков“

19.

ул. „Олимпи Панов“ – отсечка от ул. „Гладстон“ до ул. „Борисова“

20.

бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Мидия-Енос“ до бул. „Родина“

 Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.