Мобилно приложение, с което гражданите да изпращат в реално време пространствено реферирани сигнали за поддръжка и аварии, предвижда Община Русе. Така ще се скъси времето за реакция за разрешаването на казуси като отворена шахта, счупено кошче за боклук и др. Това стана ясно вчера, когято бе оповестено, че гражданите на Русе вече имат достъп до 7 нови информационни слоя на Географската информационна система /ГИС/. Те предлагат безплатно и в реално време информация за отдаваните под наем общински обекти, платените паркинги, спортните клубове и културните обекти на територията на общината.
Инициативата за ГИС портала е на кмета на Русе Пенчо Милков като част от политиката му за повишаване на прозрачността на местната администрация и максимално улесняване на хората в достъпа до важна за тях информация. 
Наред с другата информация се поддържа и Екологичен кадастър, описващ промишлените предприятия и съединенията, използвани и отделяни от тях при дейността им в различните индустриални зони на Русе. За предложения, мнения и необходимост от техническа помощ гражданите могат да използват имейла [email protected].