Над половин милион лева ще струва укрепването на Държавна опера-Русе, за което вече е обявена обществена поръчка. Оферти по нея се приемат до 12 септември, а изпълнителят трябва да извърши уплътняване и заздравяване на земната основа чрез инжектиране под фундаментите на определено количество циментов разтвор под налягане. По този начин се цели подобряване на свойствата на овлажнената земна основа и минимизиране на риска от пропадане и интензивно слягане и бъдещи деформации. Прогнозната стойност на строителните работи е 522 хил. лева с ДДС.
Към настоящия момент категорично са установени две зони с повишена над критичната влажност - при североизточния ъгъл на сградата, където са ситуирани трафопост и абонатна станция и при югозападния ъгъл, където зад паметника има значително старо хлътване на настилката. Пукнатините са значителни и са подробно описани в доклада и в експертното становище от 2020 г. на „Плинта“ ЕООД.
Според авторите на инвестиционния проект - „Конструкта“ ЕООД, пукнатините работят и се увеличават, появяват се и нови. Пукнатините по зидовете на втори етаж външно не са видими, но вътрешно пукнатините са ясно очертани.
Проектът за укрепване е изготвен по възлагане от ръководството на Държавна опера Русе във връзка с деформациите и повредите на сградата, на базата на оглед на сградата и анализ на налични проекти, геоложки проучвания, доклад и технически паспорт за укрепване от 2008 г. (проф. Дончев, „Маклер“ ООД Русе, „Геостабил“ София), заснемане от „Билдконтрол“ ЕООД 2020 г. и др. Историята на сградата е описана подробно в експертното становище на „Плинта“ ЕООД от 2020 г.
Предизвикателството изглежда ще бъде да се установят и отстранят причините за овлажняване и деформации. Геодезичният мониторинг и геоложките проучвания и проби показват, че въпреки излятата 50 т вода при гасенето на пожара на покрива през 2020 г., земната основа във вътрешната част на сградата не е преовлажнена и колоните по контура на главната зала не слягат съществено.
За обекта има изработен и одобрен инвестиционен проект на база, на който е издадено от главния архитект на Община Русе разрешение за строеж. Негов вносител е Министерството на културата.