Община Русе и Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ отново отправят предизвикателство към любителите на обектива чрез фотоконкурса „Обичаме Русе“. Това е четвъртото издание на инициативата, която има за цел да покаже красивата страна на Русе и всичко хубаво, което се случва в града. Спонсори на конкурса са „Холлеман България“ и „Тива Плюс“.

Идеята на конкурса е да бъдат насърчени всички граждани, фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от най-големия дунавски град в България.

В раздел „Бизнесът на Русе“ и тази година организаторите очакват да получат снимки от работния процес на всички сфери на бизнеса в града. Участниците ще бъдат класирани на база професионален опит в две категории – „Любители“ и „Професионални фотографи“.

Снимки могат да участват и в станалите вече традиционни категории „Аерофотография“, „Пейзажи“ и „Събития и уловени моменти“. Повече информация за тези раздели може да научите от пълния регламент на фотоконкурса.

Участниците могат да се включат със снимки, които представят значими сгради, паметници, панорами, забавни моменти от тяхната работа, интересни машини, с които боравят, събития или просто приключения от град Русе. Необходимо е снимките да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.

Право на участие във фотоконкурса имат всички желаещи, любители и професионални фотографи, без ограничения във възрастта. Лица, ненавършили 18 години, могат да участват единствено след съгласието на своите родители или законни настойници.

Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във всеки от обявените раздели. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са направени през 2022 или 2023 г.). Те следва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката - до 500 знака. Големината на изображението да е нe по-малка от 3000 и не по-голяма от 5000 пиксела по дългата страна. Нужно е резолюцията на изображенията да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10 mb. Необходимо е всеки да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес [email protected] от 23 август до 20:00 часа на 15 октомври.

Фотографиите ще бъдат оценявани от жури, включващо представители на Фондация „Русе – град на свободния дух“, „Холлеман България“, „Тива Плюс“, Община Русе и др. Критериите за оценка са принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.

Фаворит на публиката също ще бъде избран чрез вот във Фейсбук страницата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“. Гласуването може да бъде направено от 18 октомври до 23:59 часа на 28 октомври.

Наградите ще бъдат обявени и връчени на специална церемония при откриване на изложба, в която ще участват победителите, класирани от журито във всяка категория, предвидени са и парични награди.

Повече за фотоконкурса можете да намерите на фейсбук страницата на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ https://fb.me/e/NglGsDEH, както и на нейния уеб сайт http://free-spirit-city.eu/fotokonkurs-obichame-ruse1 .

Регламент и условия на фотоконкурс
ОБИЧАМЕ РУСЕ
 
1. Тема и цел на конкурса

Русе е град на разнолики култури и общности. Град на традиции и
новаторство. Град, в който няма как да не усетиш свободния дух и да не
се заредиш с творческа енергия. Град, в който можеш да научиш много,
но и да се забавляваш. Град на прекрасни преживявания.
Ако сте преоткрили Русе и тук е мястото на вашите незабравими емоции,
Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, с подкрепата на
„Холлеман България“ ООД, „Тива Плюс“ ООД и Община Русе, ви предлага
възможност да се включите в национален фотоконкурс на тема
„ОБИЧАМЕ РУСЕ“ .
Можете да участвате в него с фотографии, които представят значими
сгради, паметници, панорами, производствен или работен процес,
събития или просто приключения от град Русе. Очакванията са, те или
разказите, които пресъздават, да бъдат пряко обвързани с темата на
конкурса и да въздействат емоционално. Необходимо е снимките да
отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.
Темата включва четири раздела: Аерофотография, Бизнесът на Русе,
Пейзажи, Събития и уловени моменти.
В раздел Пейзажи, участниците ще бъдат класирани на база възраст и
професионален опит, разпределени в три категории:
• Деца и младежи – на възраст от 7 до 15 години включително
• Любители – от 16 години нагоре
• Професионални фотографи
В раздел Бизнесът на Русе, очакваме да получим кадри на
производствен или работен процес от различни сфери на бизнеса в Русе.
Участниците ще бъдат класирани на база професионален опит,
разпределени в две категории:
• Любители – от 16 години нагоре
• Професионални фотографи
В раздели Аерофотография и Събития и уловени моменти,
участниците ще бъдат класирани в една категория без разделение на
база възраст или професионален опит.
Фотоконкурсът има за цел да покаже красивата страна на град Русе и
всичко хубаво, което се случва в него. Целта е да бъдат насърчени
фотолюбители и професионални фотографи да уловят и запечатат с
обективите си невероятни и вдъхновяващи моменти от Русе.
 
2. Участници
 
2.1. Право на участие във фотоконкурса имат всички желаещи, любители
и професионални фотографи, без ограничения във възрастта.
2.2. Лица, ненавършили 18 години, могат да вземат участие единствено
при съгласието на техните родители или законни настойници.

2.4. Във фотоконкурса НЕ могат да участват служители на Общинска
фондация „Русе – град на свободния дух“, членове на журито, техните
семейства и други лица, свързани с организаторите на конкурса

3. Технически изисквания към снимките и ограничения

3.1. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки във фотоконкурса,
във всеки от обявените раздели.
3.2. Снимките за фотоконкурса трябва да са не по-стари от 1 г. (да са
направени през 2022 или 2023 г.).
3.3. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и
задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото,
ситуацията и историята на снимката - до 500 знака.
3.4. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малко от 3000 и
не по-голямо от 5000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на
изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi. Файловете не трябва
да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави
изходен файл (снимка в оригинален размер).
3.5. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:
- обработка на яркост и контраст;
- изостряне на изображението;
- прекадриране на снимката.
3.6. Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо
ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени
надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се
доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не
да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.
3.7. Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в
конкурса снимки, които не отговарят на зададените минимални
технически параметри, извън темата на конкурса или в противоречие с
общоприетите морални норми.
3.8. Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по
свое усмотрение всички фотографии, които не отговарят на
изискванията на конкурса, нарушават етичните норми или действащото
законодателство, или по какъвто и да е начин да уронват престижа на
конкурса.

4. Авторски права

4.1. Авторските права са притежание на фотографите.
4.2. Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии,
направени от тях самите и върху които имат авторски права. При
предявени претенции от трети лица, авторът на предоставената
фотография носи пълна отговорност. Организаторите не проверяват
авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като
декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката
ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с
който снимката е изпратена за конкурса. Снимките не бива да са
обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.

4.3. Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават
съгласието си Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и
Община Русе да използват безвъзмездно изображенията по следния
начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат
включени в изложбата, с която ще завърши конкурса и да бъдат
използвани от други медии в публикации, свързани с изявата, и с цел
реклама и представяне на конкурса, както и за употребата им в
промоционални и информационни материали, свързани с дейността на
Фондация „Русе – град на свободния дух“ и Община Русе (включително в
техните уеб сайтове и фейсбук страници). Участникът освобождава
организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица,
свързани с използване на творбата за промоционалните цели на
конкурса, както и за публикация на промоционални и информационни
материали, свързани с дейността на Фондация „Русе – град на свободния
дух“ и Община Русе.
4.4. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско
право, отговорността е на участника.

5. Регистрация и участие

5.1. Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес
[email protected]
5.2. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да
има следната информация:
- заглавие на снимката
- име на автора
- раздел/и в които участва
- категория в която участва - дете/любител/професионален фотограф
- текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 500
знака)
- година на заснемане
- за участници под 18 г. към дата на изпращане на фотографиите –
декларация по образец от родител/настойник (изтеглете от тук)
- телефон за връзка
До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с
неточна или непълна информация.
Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за
успешно извършената регистрация на материала, който е изпратил за
участие в конкурса.

6. Срокове

6.1. Срок за изпращане на снимките
Конкурсът се открива на 23 август 2023 г.
Краят на конкурса настъпва в 20:00 часа на 15 октомври 2023 г.
Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото
и края на конкурса.
6.2. Гласуване във Фейсбук страницата на Фондация „Русе – град на
свободния дух“ за определяне на фотография, носител на „Наградата на
публиката“ става от 18 октомври до 23:59 часа на 28 октомври 2023.

6.3. Наградите ще бъдат обявени и връчени на специална церемония при
откриване на изложба, в която ще участват първите фотографии
класирани от журито във всяка категория.

7. Награди

Раздел „Аерофотография“
1-во място - 300 лева
2-ро място - 200лева
3-то място -100 лева

Раздел „Събития и уловени моменти“
1-во място - 300 лева
2-ро място - 200лева
3-то място -100 лева

Раздел „Бизнесът на Русе“

Любители фотографи
1-во място - 250 лева
2-ро място - 200 лева
3-то място -100 лева

Професионални фотографи
1-во място - 300 лева
2-ро място - 200лева
3-то място -100 лева
Раздел „Пейзажи“

Деца и младежи от 7 до 15 годишна възраст
1-во място - 200 лева
2-ро място - 150 лева
3-то място -100 лева

Любители фотографи
1-во място - 250 лева
2-ро място - 200 лева
3-то място -100 лева

Професионални фотографи
1-во място - 300 лева
2-ро място - 200 лева
3-то място -100 лева

Награда на публиката - 200 лева

Награда на Журито – 200 лева

8. Избор на победители

Фотографиите ще бъдат оценявани от жури, включващо представители
на Фондация „Русе – град на свободния дух“, „Холлеман България“ ООД,
„Тива Плюс“ ООД, Община Русе и други.

Чрез гласуване във Фейсбук страницата на Фондация „Русе – град на
свободния дух“ ще бъде определена фотографията – фаворит на
публиката.
Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса,
естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие. Журито
си запазва правото да не присъди всички награди, както и да обявява
допълнителни награди.
9. Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в
съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма
да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за
идентифициране на победителите в конкурса и съответното им
награждаване.
Фотографът дава съгласието си Фондация „Русе – град на свободния дух“
и Община Русе да използват неговото/нейното име в публичните
съобщения, свързани със фотоконкурса.
10. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично
декларират, че са запознати с регламента и условията на конкурса и че
ги приемат.
11. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия
регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.