Готови са проектите и предстои изграждането на първите 3 от общо 29 повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в районите на училища, детски градини и други места с голям пътникопоток в Русе и малките населени места в общината. Инициативата е на кмета Пенчо Милков.
Първите повдигнати пешеходни пътеки в Русе ще бъдат на ул. „Гео Милев“ при СУ „Васил Левски“, на бул. „Цар Освободител“ при Професионалната гимназия по строителство архитектура и геодезия, а първото повдигнато кръстовище - в близост до ОУ „Иван Вазов“, при пресичането на ул. „Хан Аспарух“ с ул. „Д-р Петър Берон“. Работата ще започне след приключването на Водния цикъл и възстановяването на пътните настилки.
Дейностите ще обхванат и малките населени места в общината. Освен приоритетните зони около учебните заведения, се подготвя възлагането на проектирането и изграждането на още 2 обекта. Повдигнато кръстовище се планира на ул. „Александровска“ при Халите, както и на бул. „Потсдам“ в изпълнение на решение на Общинската комисия за организация и безопасност на движението.
Това е пълният списък на повдигнатите пешеходни пътеки и кръстовища.
Пешеходни пътеки:
* пред ОУ „Н.Обретенов“ на ул. „Н.Табаков“;
* пред ОУ „Тома Кърджиев“ на ул. „Байкал“;
„ за ОУ „А.Кънчев“ на ул. „Ст.Стамболов“;
* за ОУ „А.Кънчев“ на ул. „Българска морава“;
* за ОУ „Л.Каравелов“ на ул. „В.Търново“;
* за ОУ „Братя Миладинови“ на ул. „Доростол“;
* за ОУ „Олимпи Панов“ на ул. „Сърнена гора“;
* пред СУ „Хр.Ботев“ на ул. „Александровска“;
* пред СУ „Възраждане“ на ул. „Студентска“;
* пред СУ „Възраждане“ на ул. „Плевен“;
* пред СУ „В.Левски“ на ул. „Гео Милев“;
* пред СУ „В.Левски“ на ул. „Ц.Церковски“;
* зад МГ „Баба Тонка“ на ул. “Ив.Вазов“;
* пред ПГСАГ на бул. „Цар Освободител“;
* за ДГ „Здравец“ на ул. „З.Стоянов“;
* за ДГ „Детелина“ на ул. „Киев“;
* пред ДГ „Снежанка“ на ул. „Илинден“
* пред ДГ „Слънце“ на ул. „Доростол“;
* за ОУ „Отец Паисий“ в гр. Мартен на ул. „България“
* за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Николово на ул. „Плиска“;
* за ОУ „Г.С.Раковски“ в с. Ново село на ул. „България“;
* за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Семерджиево на ул. „Св. св. Кирил и Методий“;
* за ОУ „Отец Паисий“ в с. Тетово на ул. „Ген. Столетов“;
* за ОУ „Васил Априлов“ в с. Хотанца на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.
Кръстовища:
* в района на ОУ „Ив.Вазов“ - кръстовището на ул. „Хан Аспарух“ с ул. „Д-р П.Берон“;
* в района на ОУ „Отец Паисий“ -кръстовището на ул. „Богдан войвода“ с ул. „Мостова“;
* в района на СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“ - кръстовището на ул. „Студентска“ с ул. „Митрополит Григорий“;
* в района на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ - кръстовището на ул. „Котовск“с ул. „Измаил“;
* в района на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ - кръстовището на ул. „М-р А.Узунов“ с ул. „Александровска“.