Партньорите по проекта „Реки на времето“ Русе, Иваново и Борово представиха възможностите за туризъм в трите общини на международната туристическа борса The Tourism Fair of Romania /TTR/ от 13 до 16 март в Букурещ. Туроператорите и гражданите се запознаха с печатните материали, разработени по проекта - карта, брошура и гид. Дестинацията Русе-Иваново-Борово предстои да бъде представена и на туристическата борса „Културен туризъм“ във Велико Търново през април и на фестивала на устойчивия туризъм и здравословното хранене „Зелени дни 2014“ в София през май. Пак през май „Реки на времето“ ще участва и в туристическата борса „Уикенд туризъм“ в Русе.