Всички факултети на Русенския университет успяха да изработят и представят в постери научните си разработки от изтеклата година. В станалата вече традиционна изложба участват 47 научни проекта от почти всички професионални направления във висшето училище. Седем от постерите получиха първа награда от ректора проф.Христо Белоев, а сред най-атрактивните са триизмерен модел на Средновековния град Червен, енергоспестяващи технологии при рязане на металите, новата лаборатория в Бизнес факултета и студентските клубове за творчество и туризъм.