Проект на Община Русе за ремонт на обитаемата част на Средношколското общежитие не беше одобрен за финансиране по програма „Красива България“. Въпреки че там живеят над 100 ученици, а битовите им условия не отговарят нито на съвременните хигиенни изисквания, нито на нормите за енергийна ефективност. Проектът е за 200 хил. лева. Зам.-кметът Страхил Карапчански коментира, че е разочарован, че толкова важен за учениците в Русе проект не е успял да се класира. Той обаче ни увери, че ще се търсят възможности по други проекти ремонтът на общежитието да се осъществи.
Повече късмет имаха проекти на общините Две могили, Бяла и Ценово, които са сред 40-те одобрени със заповед на социалния министър Хасан Адемов. От тях 18 са по мярката „Подобряване на обществената среда в населените места“, където попада и проект на Община Две могили на стойност 265 550 лева за саниране на административна сграда. 99 847 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства ще бъдат осигурени от общинския бюджет. Строителните дейности са за 230 995 лева, а другите средства са предзначени за обучение на безработните, които ще бъдат наети за изпълнението на проекта, и за управлението му.
По мярката за подобряване на социалната инфраструктура финансиране от „Красива България“ ще получат Ценово и Бяла. В Ценово ще се ремонтира здравната служба. Проектът е за 184 6093 лева, от които 99 596 лева са от програмата, а остатъкът ще осигури бюджетът на Общината. Строителните дейности са за 175 493 лева.
Проектът на Бяла предвижда ремонт на източната и западната фасада на централната сграда на Психиатричната болница и на покрива на северното и южното крило. Общата стойност на проекта е 218 700 лева. Близо 100 хил. лева са безвъзмездни средства, а за строително-монтажните работи са планирани 196 830 лева. Останалите пари са за обучение и управление на проекта.