От 24 март пунктът на Млечна кухня в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в „Дружба 3“ отново ще заработи. Дейността му беше временно преустановена, защото сградата беше в ремонт.
Родителите на малчуганите от 10 месеца до 3 годинки, които искат да вземат храна от обновения пункт, могат за заверят купоните във всички филиали на Млечна кухня. Този четвъртък ще се заверяват купони за 24 март, понеделник, а в петък - за 25 март, вторник.