Тарифните превключватели на електромерите не могат да се пренастройват, така че нощната електроенергия да върви целогодишно между 22.00 и 6.00 часа, заявиха от „Енерго-Про“ в отговор на читателски запитвания, които „Утро“ препрати до енергийното дружество.
Отчитането на електрическата енергия по дневна и нощна тарифа се определя от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Дневната часова зона е в диапазона 06.00-22.00 часа през месеците от ноември до март включително. От 22.00 до 06.00 часа през същия период на календарната година, електроенергията се изчислява по цени за нощна тарифа. През останалите месеци - от април до октомври - часовата зона за измерване на електроенергията по нощна тарифа е от 23.00 до 07.00 часа.
Това разделяне на две часови зони е в съответствие с преминаването от зимно в лятно часово време, което се извършва в последната неделя на месец март, когато преместваме часовника с един час напред. Аналогично в последната неделя на месец октомври се преминава отново към зимно часово време.
Пренастройване на тарифните превключватели (часовниците) на електромерите не е необходимо и не се извършва. Компанията не е оправомощена да дава възможност на своите битови клиенти да избират в коя часова зона да бъде измервана потребената от тях електроенергия, казаха от „Енерго-Про“.