За 76 изоставени деца най-доброто решение е да бъдат настанени в приемни семейства. Това съобщи вчера по време на форум по проблемите на деинституционализацията директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане Татяна Дончева. Общият брой приемни семейства на територията на Русенска област е 36. В тях настанените деца са 37. Освен напредъка в проекта за приемна грижа, Дончева представи и останалите проекти в социалната сфера, които се изпълняват на територията на областта.
Официален партньор на кръглата маса, организирана от българския клон на британската организация „Надежда и домове за децата“, беше Областна администрация, а форумът беше открит от зам.областния управител Веско Маринов. В дискусиите участваха и представители на местната власт и социалните институции от Плевен, където приемната грижа е развита в по-голяма степен от Русе.
По време на форума бяха обособени две работни групи, чиято задача бе да маркират ключовите проблеми и решения в социалната сфера към момента. Основният проблем е какво ще се случи с лекарския персонал, който работеше в специализираните домове и който не се предвижда в новите социални услуги, коментира за „Утро“ Дончева. Необходимостта от сектор за долекуване на недоносени бебета също бе определена като нерешен в годините казус.