Създаване и внедряване на Национална информационна система, както и разработване и поддържане на мобилно приложение "Cyberkidz Patrol" за подаване на сигнали за дете в риск са двете основни дейности от проекта "Ефективни политики за всички деца", който ще се изпълнява от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). Проектът е по Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) за периода 2021-2027 г. Това се посочва в прессъобщение на Агенцията. 
Друга основна дейност е насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решенията, които се отнасят за тях, отбелязват от ДАЗД. В проекта е заложено и развитие на междуинституционалното сътрудничество и специализирано обучение на органите, участващи в системата за закрила на детето. Дейностите по проекта целят повишаване качеството на живот на децата в България чрез подобряване на координацията и политиките за тях.
Проектът е за период от 48 месеца и ще се изпълнява в сътрудничество с компетентните институции, както и с представителите на гражданското общество, така че да са гарантира изпълнението на поставените високи цели, информират от Агенцията.
Преди дни председателят на ДАЗД Теодора Иванова и представителят на УНИЦЕФ в България Кристина де Бройн подписаха меморандум за разбирателство и сътрудничество. Основен приоритет в съвместната работа е постигне на напредък в областта на спазването правата на децата.