315,1 милиона лева са изплатените средства от европейските фондове на бенефициенти от община Русе от приемането на България в ЕС през 2007 г. до 30 юни. Това показва анализ на Института за пазарна икономика, сравняващ успеваемостта на общините в усвояването на евросредства. В класацията Русе е на шеста позиция след София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Столичната община е далеч напред с 5,46 млрд. изплатени средства от ЕС, 10 пъти повече отколкото следващите в подреждането. Което дава още едно обяснение защо София изглежда по-привлекателно място за живеене в сравнение с другите големи градове. 
Сред по-малките общини в област Русе се откроява Бяла с 50 млн. лева усвоени евросубсидии. Във всички останали усвоените от ЕС средства са под 10 млн. лева. Важно е обаче да се отбележи, че инвестициите, финансирани със средства от ЕС често имат ефект в повече от една община извън тази, в която са реализирани и отчетени. Примери за подобни проекти са изграждането на компостиращи инсталации и подобряването на водните цикли.
С изплатени 2076 лева на човек от населението община Русе е някъде в средата на класацията и под средното ниво от 2836 лв. В Бяла европейските инвестиции са 2,2 пъти повече спрямо населението - 4453 лв. на човек. 
На национално ниво може би изненадващ първенец по привличане на евросредства на човек е община Добрич с 8523 лв. - четири пъти повече отколкото Русе. Следват общините Бяла (Варненско) и Свиленград, където евросредствата са над 6 хил. лв. на човек. Топ 10 се допълва от общините Малко Търново, Костинброд, Приморско, Белене, Хисаря, Созопол и Враца с по над 5 хил. лв.