От днес започва работата на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на община Русе, осигурени с европейско финансиране. В тях ще могат да се предават хартия, пластмаса, стъкло, метали, електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори и батерии, пържилна мазнина, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони със сгъстени газове, тонер касети, луминисцентни лампи. 
Работното време на мобилните центрове е от понеделник до петък от 15 до 17.30 часа, като те могат да бъдат открити на следните места. Първите два пункта са в квартал „Здравец Север“, ул. „Родопи“, между блокове „Бабуна планина“ и „Руй планина“ и в квартал „Ялта“, ул. „Щип“ 13. В следващите седмици се очаква поетапното отваряне и на другите 3 мобилни центъра в кварталите „Родина“, „Дружба“ и ЦЮР.