Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

 

2 оператори разкрой в пр-во на тръби, средно/средно техн.обр., опит-предимство

2 настройчици на металообработващи машини, средно техн.обр., опит-предимство

1 бояджия в мебелно пр-во, средно обр.

3 арматуристи, 3 кофражисти и 3 общи строителни работници, средно/основно обр.

1 касиер в училище, висше ик.обр., комп.умения

1 шлосер в сервиз на тежкотоварни автомобили, средно техн. обр., с/без опит

1 завеждащ административна служба в училище, средно/висше иконом. обр., комп. умения, 10г. стаж в обр-нието

1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП

6 метачи, без изискване за образование

1 учител в начален етап, висше обр., НУП с англ. език и информ. технологии/комп. моделиране

1 шофьор, автобус в училище, средно обр., кат.D, 2г. стаж

2 шофьори на лекотоварен авромобил, средно обр., кат.B

3 продавач –консултанти за здравословен бар, средно обр.

1 работник студена кухня за здравословен бар, средно обр.

5 заварчици в производство на детайли от карбон, средно техн. обр., правосп. за заваряване

5 шлосери в производство на детайли от карбон, средно техн. обр.

1 ръководител на направление информационни и комуникационни технологии, висше обр. по специалността, учителска правосп., комп. умения, опит

1 учител по физика и астрономия 572 часа с допълване по математика и химия, висше обр. по специалността, учителска правосп. , комп.умения

1 учител /старши учител по математика в гимназиален етап на обучение , висше обр. по специалността, комп. умения

1 учител теоретично обучение направление " Технологии и управление на транспорта" , "Логистика", висше обр. по специалностите, комп. умения

2 мехатроници в производство на огнеупорни изделия, висше/средно техн. обр., проф. опит от 3 години

3 шлосер – монтьори в производство на огнеупорни изделия, средно техн. обр., опит

3 машинни оператори смесване на глина в производство на огнеупорни изделия, средно техн. обр., работа с компютърно управление на машини

4 общи работници в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

3 оператори хидрвалична преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

2 електротехници в производство на огнеупорни изделия, висше/средно обр. /пневматика, хидрвалика/, проф. опит 3 години

1 хигиенист в търговски обект, средно/основно обр., подх.и за пенсионер

5 обслужващи магазин в търг. верига, средно обр.

6 оператори на производствена линия за повърхностна обработка на метал, средно обр.

1 учител по професионална подготовка, висше обр. /машинно инженерство, технология на машиностроенето/, учителска правоспособност, комп. умения /AutoCad/

1 ръководител компютърен кабинет, висше обр. /Информатика и компютърни науки /

2 оператори/помощник оператори на кантослепваща машина в мебелно производство, средно техн. обр., опит е предимство

2 машинни оператори на машини с ЦПУ в производство на автомобилни принадлежности, средно техн. обр., опит

2 стругари на универсален струг в производство на автомобилни принадлежности, средно техн. обр., опит

1 гробар, основно/начално, без образование

1 общ работник в гробищен парк, основно/начално , без образование

1 чистач/хигиенист в административна сграда, средно/основно обр.

1 оператор на хидравлична преса, средно обр., кат.В

2 общи работници в строителството, без изискване за обр-ние, раб.място е по чл.38 от ЗХУ

1 учител по информационни технологии в гимназиален етап на обучение , висше обр. по специалността, комп. умения

1 касиер, счетоводство, висше икономическо обр. , комп. умения, проф. опит 3 години

1 учител в частна детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП, комп.умения

1 учител по английски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността

2 касиери оператори в офис за разплащане на битови сметки , средно обр., комп. умения

2 старши учители по информатика и информационни технологии, висше обр. по специалността, английски език

2 електротехници в производство на млечни продукти, висше/средно техн. обр., опит, работното място е в с. Брестовене, общ. Завет

1 монтьор на производствени машини в производство на млечни продукти, висше/средно техн. обр., работното място е в с. Брестовене , общ. Завет

2 учители по английски език в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността, комп. умения

3 касиери в магазин за домашни потреби и детски играчки, средно обр.

1 чистач/хигиенист в магазин за домашни потреби и детски играчки, средно обр.

2 администратори, хотел, висше/средно обр., комп. умения, владеене на английски език , опит

1 работник поддръжка в хотел, средно техн. обр., опит

2 портиери/охранители в хотел, средно обр., опит

3 сервитьори в хотел, средно обр. , опит

2 мияч/ки съдове за работа в хотел, средно обр.

1 учител/старши по химия и ООС в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността

1 учител/старши по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността

1 учител по математика и физика в прогимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността , комп. умения

1 учител – методик, висше обр. /ДВГ, АТ, ПТТ/, учителска правоспособност, кат.В, 3 год. проф. опит

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността

4 помощници за кухня, заведение за бързо хранене, средно обр.

1 майстор, производство на тестени изделия / закуски /, средно обр., опит е предимство

1 общ работник за поддръжка на тревни площи, силози и други дейности, средно/основно обр.

1 машинен оператор, силози, средно техн. обр. / обучение /

1 помощник готвач, средно обр ., опит

1 мияч съдове на 4 часа за следобедна смяна, средно/основно обр. /пенсионери/

4 чистачи/хигиенисти за почистване на административна сграда почасово, средно/основно обр. /пенсионери/

1 помощник готвач в социална услуга, средно обр.

1 склададжия в шевна промишленост, средно обр., кат. В

2 шофьори, товарен автомобил /международни превози/ Русе- Румъния, средно обр., кат. С+Е, проф. опит

1 техни –механик за поддръжка на машини в производство на нетъкан текстил, средно техн. обр., опит в производство 5 години

2 машинни оператори в производство на нетъкан текстил , средно обр.

1 учител, теоретично обучение строителство и архитектура, висше обр. по специалността, комп. умения , 3 години проф. опит

1 учител, практическо обучение промишлен дизайн, висше обр. по специалността, комп. умения

1 учител по български език и литература в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността , комп. умения , 3 години проф. опит

1 чистач/хигиенист в учебно заведение , средно/основно обр.

1 хигиенист, произв. помещения, средно/основно обр.

2 кофражисти, основно обр., опит

2 арматуристи, основно обр., опит

2 общи работници в строителството, основно обр., опит

1 болногледач на деца и младежи, средно обр.

2 водачи, електрокар, средно обр., опит

1 учител по история и цивилизации в гимназиален етап на обучение, висше обр. по специалността , комп. умения

1 заместник директор учебно-производствена дейност, висше обр., комп. умения

1 учител по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап на обучение, висше обр., комп. умения

2 шлосери-матричари и 1 оператор на металообр. машини с ЦПУ, средно обр., опит

1 маш. оператор на нишкова ерозийна машина, средно обр.

3 пом. готвачи в пицария, средно обр., 1г. опит

1 шофьор на лекотоварен автомобил и складов работник, средно обр., кат.В/С

6 работници, полимерно покриване на метални повърхности, средно обр., опит на подобна позиция

2 общи работници в кроялен участък, шевно пр-во, средно обр.

1 маш. оператор, кроене в шевно пр-во, средно техн. обр., опит - предимство

1 чистач/хигиенист в обществена сграда, средно/основно обр .

1 обслужващ газостанция само нощна смяна, средно/основно обр.

1 организатор, пр-во на биодизел, висше хим./техн.обр., комп. умения, 2г. опит

1 механик в пр-во на биодизел, средно спец./висше техн. обр., опит в пр-во и поддръжка на центробежни и хидравлични помпи е предимство

8 оператори в пр-во на биодизел, средно обр.

1 работник кухня в стол, основно обр.

1 хигиенист в произв. фирма, средно/основно обр.

3 шофьори, товарен автомобил над 12т., средно обр., кат.С+Е

1 работник в автокъща, средно обр.

3 секционни майстори и 6 маш. оператори в плетачно пр-во, основно обр.

5 пакетировачи в мебелно пр-во, средно/основно обр.

3 оператори-технолози по запояване, средно обр. в областта на електрониката и/или химията, основни познания по англ./немски език, комп. умения, опитът е предимство

2 специалисти тест на електронни изделия/възли, средно/средно електротехн. обр., комп. умения

5 оператори на линия за SMD монтаж на електронни елементи, средно/висше обр. (Електроника/Комуникационна техника/Комп.техника/Автоматика) е предимство

1 инженер-технолог, висше обр. (Eлектроника/Комуникационна техника/Комп. техника), англ./немски език, комп. умения - CAD-CAM, Eagle,OrCAD/Altium Designer, опитът е предимство

1 продавач-консултант в книжарница, средно обр., комп. умения, търг. опит

6 работници спомагателни дейности в плетачно пр-во, средно/основно обр.

2 мотокаристи в производство на принадлежности за автомобили, средно/основно обр., свидетелство за упр-ние

2 шлосери и 2 заварчици в пр-во на ел.табла, средно/основно обр., опит

2 хигиенисти, професионално почистване, средно/основно обр., кат.В е предимство

2 координатори дейности, средно обр., комп. умения

2 работници, тоалетна, основно обр.

10 работници поточна линия в производство на вино , средно / основно обр.

2 водачи , мотокар, средно /основно обр., правосп. за управление на мотокар

3 продавач-консултанти, магазин за детски стоки, средно обр.

2 складови работници, склад за канцеларски материали, средно обр., шоф.кн.кат.В

2 изпълнители на модели и 1 крояч, шевно пр-во, средно/основно обр., 5г. опит

3 готвачи, столово хранене, средно спец. обр./завършен проф. курс

2 продавачи на закуски, средно обр.

1 чистач/хигиенист на 4 часа в магазин за строителни и санитарни материали, средно/основно обр.

5 работници в пр-во на изделия от картон, средно обр.

3 болногледачи, основно/начално обр.

2 гледачи на кучета, без изискване за обр.

1 ветеринарен лекар/техник, средно/висше обр. по специалността

2 продавач-консултанти във верига магазини за дрехи, средно обр.

1 складов работник във верига магазини за дрехи , средно обр.

1 визуален мърчъндайзер във верига магазини за дрехи, средно обр., комп. умения, английски език работно ниво

1 продавач-консултант, денонощен магазин, средно обр., 1г. опит

2 общи работници в склад за метали, основно обр.

8 маш. оператори, пр-во на пластмасови изделия за автомобили, средно обр.

3 монтажници на метални конструкции, 2 шлосери-монтьори, 2 арматуристи и 2 кофражисти в стр-вото, средно/основно обр., опит

1 маш. инженер и 1 строителен инженер, висше обр. по специалността, проектиране с AutoCAD е предимство

2 сервитьори, 1 сервитьор/барман, 2 работници кухня, 1 мияч съдове, 1 пицар за ново откриващо се заведение , средно/основно обр., проф. опит е предимство

2 фризьори, средно обр., 1 год. опит

1 работник кухня и 1 разносвач на храна в соц. услуга, средно обр.

2 охранители НВО, средно обр

10 маш. оператори, автомобилна промишленост, основно обр.

1 водач, мотокар и оператор склад в автомобилна промишленост, средно обр., правосп. за упр-ние на мотокар, 3г. опит

4 мехатроници, автомобилна промишленост, средно техн. обр.

4 шлосери-матричари, автомобилна промишленост, средно обр., 2г. опит

1 технолог, автомобилна промишленост, висше техн. обр., техн. англ. език, комп. умения

20 маш. оператори шевно пр-во, автомобилна промишленост, средно обр., комп. умения

10 оператори, кроене в автомобилна промишленост, средно/основно обр., комп. умения

5 общи работници в строителство на магазин от метална конструкция, средно/основно/ начално обр.

1 резач на хляб, средно/основно/начално обр.

1 шофьор, пласьор на хлебни изделия, средно обр., кат. В

1 машинен оператор, производство на хляб, средно/основно обр.

1 мияч съдове, основно/начално обр.

5 чистачи/хигиенисти за заведения , средно/основно обр.

4 готвачи за ресторант, средно/основно обр.

6 сервитьори, средно/основно/студенти

6 бармани, средно/основно/студенти

1 чистач, производствени помещения в производство на автомобилни принадлежности, средно/основно обр.

1 стругар, средно/основно обр., фирмата предлага обучение

5 общи работници, промишлеността в производство за обработване и нанасяне на покритие върху метал, средно/основно/начално обр.

1 продавач-консултант в сладкарница, средно обр.

1 хигиенист в пр-во, основно обр.

1 снабдител, доставчик средно обр., кат. В

1 експерт логистични вериги, висше обр.-маш.инженерство, англ.ез., немски ез.е предимство, комп. умения, 3г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗНЗ

1 маневрист, средно обр., проф. квалификация за маневрист /обучение/

1 стрелочник, средно обр., проф. квалификация за стрелочник /обучение/

1 технически сътрудник, висше обр., владеене на английски и френски езици / писмено и говоримо/, комп. умения, кат. В

1 машинист, еднокофов багер, средно обр., правосп. за управление

1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно обр., кат. С

1 експедитор, стоки и товари, средно обр., правосп. за управление на мотокар

1 машинен инженер , висше обр. по специалността, английски език /писмено и говоримо/ , комп. умения / Solid Works, Auto CAD /, 3 год. проф.опит, работното място е по чл. 38, ал.1 от ЗХУ

2 техник-механици, ревизори на вагони, средно обр. /обучение за придобиване на правоспособност /

1 транжор, средно/основно обр.

1 помощник готвач, средно/основно обр.

1 мияч на съдове, средно/основно/начално обр.

5 шлайфисти в производство на карбонови изделия за велосипеди, средно техн. обр.

5 бояджии в производство на карбонови изделия за велосипеди, средно техн. обр.

9 санитари в болнично заведение, средно/основно обр.

1 биолог във болнично заведение, висше обр. по специалността

4 складови работници в производство на санитарни материали, средно обр., правосп. за управление на кари

10 зареждачи в производство на санитарни материали, средно/основно обр.

10 пакетировачи в производство на санитарни материали, средно/основно обр.

10 машинни оператори в производство на санитарни материали , средно / средно техн. обр.

1 началник склад в производство на метални изделия, висше/средно техн. обр. , комп. умения

1 началник смяна в производство на тръби , висше / средно техн.обр., комп.умения

7 кроячи, текстил, средно/средно техн. обр.

3 плетачи и 2 секционни майстори в чорапено пр-во, средно обр., опит

5 маш. оператори, металообработващи машини, средно/висше техн. обр., опитът е предимство

5 маш. оператори, металообработващи машини с ЦПУ, средно/висше техн. обр., опитът е предимство

4 заварчици, средно/основно обр., правоспособност, опит

4 общи работници, почиствачи на метални изделия, средно/основно обр., опит

2 кранисти на мостови кран до 5 тона, средно обр., правоспособност, опит

4 борвергисти, средно техн. обр., опит

4 монтажници, Al и PVC дограма, средно обр., работа в Германия

15 оператори и 1 настройчик, ново пр-во на електронни и механични компоненти за автомобили, средно обр.

1 чистач/хигиенист в ресторант за бързо обслужване, средно/основно обр.

3 миячи на чинии в ресторант за бързо обслужване, средно/основно обр.

1 продавач-консултант , магазин за хран. стоки, средно/основно обр.

1 готвач, 1 пом. готвач, 1 работник кухня, средно обр., квалификация

6 маш. оператори и 4 общи работници в пр-во на керамични плочки, средно обр.

3 водачи на мотокар в пр-во на керамични плочки, средно обр., актуален док-т за правоспособност, опит

2 електромеханици в пр-во на керамични плочки, средно/висше техн. обр., четвърта квал. група по ел. безопасност, комп. умения, стаж

1 организатор, логистика на продажбите, висше обр. /икономическо/, испански език, комп. умения, опит, мястото е по чл.38 от ЗХУ

1 организатор, логистика на продажбите, висше обр. /икономическо/, румънски език, комп. умения, опит, мястото е по чл.38 от ЗХУ

4 продавач-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр.

8 складови работници в склад за хранителни стоки, средно обр.

4 шофьори, средно обр., кат.В/С

5 продавачи- консултанти в магазин за месо, средно обр., комп. умения

1 крояч, текстил /оператор на кроялен робот/ , средно техн. обр., проф. опит мин. 1 година

1 склададжия, средно обр., английски език /писмено и говоримо/, комп. умения

3 продавачи-консултанти в магазин за хранителни стоки, средно обр., местата са по чл.38 от ЗХУ

2 транжори и 3 колачи на животни, средно обр., 5г. стаж, местата са по чл.38 от ЗХУ

1 шивач, основно обр., квал-ция шивач, мястото е по чл.38 от ЗХУ

1 заварчик, средно/основно обр., правоспособност, мястото е по чл.38 от ЗХУ

1 механик, земеделски м-ни, висше/средно обр./Електротехника/Електроника и Автоматика/, англ.език/ румънски език, комп. умения, кат.В, 3г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ

1 технолог, облекла, висше обр./Технология на шевното пр-во/, 5г. стаж, мястото е по чл.38 от ЗХУ

1 инженер-конструктор, висше обр. /Строително или Машинно инженерство/, англ./немски език, комп. умения, програми за проектиране, 2г. стаж, /мястото е по чл.38 от ЗХУ/

1 старши специалист, висше обр. /Право/, англ. език, комп. умения, кат.В, 10г. стаж в общинска адм-ция, място е за гр.Сливо поле, /мястото е по чл.38 от ЗХУ/

2 маш. оператори, шиене в мебелно пр-во, средно обр., 3г. опит /местата са по чл.38 от ЗХУ/

2 маш. оператори, пр-во на мебели, средно обр., 3г. опит /местата са по чл.38 от ЗХУ/

10 шивачи на изделия от трико, средно/основно обр./фирмата предлага почасова р-та събота и неделя/

4 спомагателни работници, работа на подлепваща преса, средно/основно обр.

2 маш. оператори, подлепваща преса, средно/основно обр., мин. опит

21 шивачи на облекла, с опит/начинаещи, средно/основно обр.

 

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направления:

 

- Осигуряване на заетост

 

1 барман, средно/основно обр.

1 асистент офис, средно обр.

1 оператор въвеждане на данни, средно обр.

2 чистачи/хигиенисти

1 счетоводител, висше обр.

 

 

 

Бюро по труда - Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

 

1 огняр, средно образование и правоспособност /за гр.Две могили/

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование /за гр.Борово/

1 офис-мениджър,средно образование / за гр.Бяла/

1 медицинска сестра, висше образование по специалността, компютърни умения /за гр.Две могили/

1 социален работник, висше образование, социални дейности, компютърни умения /за гр.Две могили/

1 ст. експерт, висше образование /Национална сигурност/, за гр.Борово

1 техник, горско стопанство, средно образование, удостоверение за притежаване на лесовъдна практика /за гр.Борово /

 

 

 

** За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.