Върховният административен съд отряза окончателно претенциите на регионалното министерство, което твърдеше, че е надплатило 1 193 495,91 лв. на Община Русе за изграждането на интегрираната система за градски транспорт. Според магистратите за такова вземане липсват мотиви, а направените изчисления са грешни. Така ВАС потвърждава постановеното от Административния съд в Русе решение.
Проектът за изграждане на интегрирана система за градски транспорт в Русе бе за сумата от 24 344 185,59 лв. Според Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ в МРРБ платените суми по искания за авансово и междинно плащане възлизат 20 364 118,64 лв., а уведомленията за направени искания и съответно одобрени/верифицирани плащания от органа сочели, че общата сума, която е верифицирана е в размер на 19 145 920,92 лв. На тази база органът си иска обратно „надплатените“ 1 193 495,91 лв.
Според съда обаче в сметките не е отчетено, че част от решенията му, с които не са верифицирани определени суми или са наложени финансови корекции, са били оспорени пред съда и след приключване на съдебните спорове, са налице резултати, различни от записаните в административните актове, предмет на съдебен контрол. Актът за установено задължение е постановен при липса на фактически установявания, а вследствие на тях липсват и мотиви, обусловили крайния му резултат. Затова решението следва да се отмени.