Създаването на обща работна група от общинските съвети в Русе и Гюргево предлага председателят на ОбС Иво Пазарджиев в изпълнение на решението с такова съдържание на второто съвместно заседание на двата местни парламента на 22 юни в Гюргево.
В новата група е бъдат разглеждани въпроси, касаещи трансграничното сътрудничество между България и Румъния. Тя ще бъде съставена от 8 съветници от Русе и 5 от Гюргево и ще осигури „непрекъсната комуникация между двата побратимени града и техните управници и те ще могат да вземат решения за успешното развитие на местно и национално ниво“, мотивира се Пазарджиев. „Създаването на съвместната работна група ще допринесе за решаването на геополитически, социалнозначими и обществени въпроси, касаещи, както местните общности, така и поставените и определени като жизнено важни въпроси на националната карта на България и Румъния“, допълва още той в предложението си, което ще бъде гласувано от колегите му в четвъртък. Тогава трябва да бъде определен и съставът на русенската квота на работната група, който ще трябва да бъде актуализиран скоро след местните избори наесен.