Темата за дискриминацията е рядко обсъждана не само в българското общество, но и на високо политическо равнище. Това каза пред репортер на БТА председателят на Българския хелзинкски комитет (БХК) Красимир Кънев. Той обясни, че БХК разглежда редица въпроси, свързани с дискриминацията – както на пряката, така и на непряката. Сред темите, по които се работи, са речта на омразата, засягаща различни групи от населението - етнически малцинства, религиозни малцинства, хора с различна сексуална ориентация или с увреждания. Разглеждат се също случаи на физическо насилие над жени и възрастни, хора от уязвими групи, както и престъпления от омраза. По думите му дискриминацията не е нещо ново за нашата страна и за съжаление България е сред най-често осъжданите държави в рамките на Съвета на Европа за дискриминация срещу различни групи от обществото.
Председателят на Българския хелзинкски комитет е сред лекторите в двудневен регионален семинар на тема „Заедно срещу дискриминацията и предразсъдъците“. Във форума, който се провежда в хотел „Лес“ в Разград, участват представители на различни институции и организации. Обучението е в рамките на проект „Укрепване на ролята на гражданските организации на уязвими общности в България да противодействат на дискриминацията, нетолерантността, езика на омразата и престъпленията от предразсъдъци“. Проектът, финансиран от Европейската комисия, се изпълнява от консорциум с водеща организация БХК и партньори от различни региони в страната, сред които и разградското сдружение „Асоциация Интегро“. 
По проекта са предвидени дискусии в пет региона -  Видин, Разград, Кюстендил, Сливен и Бургас. Целта е да се обсъдят с участниците  най-разпространените случаи на нетолерантност, дискриминация и предразсъдъци, както и механизмите на националното и европейското антидискриминационно законодателство. На участниците ще бъде представена и публична платформа  за регистриране и докладване на инциденти от омраза. По думите на Кънев в края на проекта е предвидена среща с представители на държавни органи, на която ще бъдат поставени обобщените препоръки от регионалните срещи. 
В първия ден от обучението експертът в Българския хелзинкски комитет Радослав Стоянов говори за проявяваните форми на дискриминацията. Камен Макавеев от „Асоциация Интегро“ представи резултатите от регионална оценка на специфичните предизвикателства, които срещат уязвими групи и общности в област Разград във връзка с дискриминацията. „Основният извод, който може да се направи от проведените интервюта, както и от неформални разговори с различни хора от общността, е, че мнозинството от хората, независимо от техния произход, образователен ценз и професионална реализация, смятат, че в област Разград няма инциденти между отделни хора или групи, които са породени от омраза или предразсъдъци. Основната причина за това е, че населението на областта е мултиетнично и хората са се научили да живеят съвместно, като са изградили толерантни взаимоотношения помежду си“, се посочва в изготвения доклад.