Алиансът на европейските реформаторски университети (ERUA), сред чиито създатели е Нов български университет (НБУ), получи за втори път подкрепа от Европейската комисия (EК) в размер на 12,8 млн. евро за продължаване на реформата във висшето образование през следващите четири години. С безвъзмездните средства, отпуснати по Инициативата за европейските университети на програмата "Еразъм+", проектът ERUA 2 ще може да направи значителен напредък към целта си за създаване на напълно интегриран европейски университет на бъдещето за справяне с глобалните предизвикателства, съобщи пресцентърът на НБУ.
С началото на алианса през 2019 г. Европейската комисия даде старт на един коренно нов етап в развитието на висшето образование на континента. Не само на отделните държави или региони, а на самозадвижващи се мрежи, покриващи цялата му територия, посочват от НБУ.
Следващият етап на проекта - ERUA 2 (2023-2027 г.), обединява осем реформаторски университета от осем различни страни в Източна, Западна, Северна и Южна Европа. Сред тях са основателите на алианса - Нов български университет (НБУ), Université Paris 8 Saint Vincennes-St Denis (UP8, Франция) и Егейски университет (UAEGEAN, Гърция). Нови пет висши училища се включват в ERUA 2 от тази година - SWPS Social Sciences and Humanities (SWPS, Полша), European University Viadrina (EUV, Германия), University of Macerata (UNIMC, Италия), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - (ULPGC, Испания) и Mykolas Romeris University - (MRU, Литва). Учредителите Universität Konstanz (UKON, Германия) и Roskilde University (RUC, Дания) преминаха от пълноправни към асоциирани партньори.
"Участието на българско висше училище в Инициативата за европейските университети на програмата "Еразъм+" е шанс да бъде интегрирано по-значимо към сходно мислещи и действащи образователни институции, предоставяйки многобройни възможности на своите студенти и изследователи за продуктивни и устойчиви във времето контакти с партньорите. През първия период на работа върху изграждането на нашия алианс на европейските реформаторски университети си създадохме канали за общуване помежду ни в едни трудни времена на пандемия, проведохме пътуващи семинари и обучения, както и кандидатствахме по общ проект. Сега при одобрено финансиране на втората фаза присъединяваме пет нови университета и ще се погрижим за важните теми за Европа - устойчивото развитие, миграцията, студентската инициативност, интердисциплинарност в обучението и правенето на наука, която обаче да излезе извън пределите на кампусите ни и да донесе стойност за местните и регионални общности", казва Димитър Трендафилов - заместник-ректор по международната дейност на НБУ и институционален координатор на ERUA.
Разширявайки постиженията, постигнати през първия етап на проекта, университетите членове и асоциираните партньори (36 университета) ще възприемат цялостен подход чрез ERUA2, като гарантират безпроблемна интеграция на образованието, научните изследвания, иновациите и обществената ангажираност в рамките на алианса, в цяла Европа и дори извън нея.
Използвайки отличителните предимства на петте най-нови партньори в алианса - Uniwersytet SWPS (Полша), European University Viadrina Frankfurt (Oder) (Германия), Università di Macerata (Италия), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria - (Испания) и Mykolo Romerio Universitetas - (Литва), ERUA ще осигури тяхното активно участие, за да увеличи максимално въздействието на проекта. Освен това ангажираността на 36-те асоциирани партньори на ERUA подчертава ангажимента на алианса за повишаване на глобалната конкурентоспособност на европейското пространство за висше образование и научни изследвания, и за постигане на истински трансконтинентален европейски кампус.
ERUA се основава на обща амбиция за разработване на нов вид сътрудничество, което не само свързва университетите в Европа, но и преосмисля ролята на европейските университети в глобален контекст. Като реформиращи се университети, членовете на алианса насърчават критичната функция на висшето образование чрез размисъл, оценка и алтернативи на настоящите модели и споделят визията за университетите - като поле за експериментални подходи и творчески предизвикателства в областта на социалните и хуманитарните науки, изкуствата, природните науки, компютърните науки и технологиите.