Ресторант „Хепи“ да бъде отдаден под наем за нови 10 години, предлага на общинските съветници кметът Пенчо Милков. Сегашният договор на популярното заведение изтича през октомври.
Началната цена на предстоящия търг ще бъде 5560 лева без ДДС на месец /6672 лева с данъка/. Спечелилият наддаването участник, който само по някакво чудо може да не е отново „Хепи“, ще бъде задължен да преведе на Община Русе 150 000 лева за ремонт, поддръжка и издръжка на Доходно здание най-късно 18 месеца след сключването на договора за наем. Освен това наемателят ще внася в общинския бюджет 30 000 лева годишно, за подпомагане на културни и спортни мероприятия, организирани от Община Русе.
По същия начин ще се процедира и с Арт кафето на ъгъла на Доходното. За него началната тръжна цена ще бъде 860 лева без ДДС /1032 лева с данъка/. Наемателят ще трябва да внесе еднократно в общинската каса и 100 000 лева за поддръжка и издръжна на Доходното, а след това всяка година по 10 000 лева, за подпомагане на организирани от Общината културни и спортни мероприятия.