„Еърпорт Русе“ иска да закупи движими вещи, собственост на Летище Русе, които са му необходими за  лицензиране като летищен оператори и оператор по наземно обслужване. В момента те са част от активите на ОП „Паркстрой - Русе“, но не са му необходими. Вещите са снегорин, авариен автомобил, транспортна лента за багаж, мотостълба, самоходна електростълба, ръчноводима товарна лента, цистерни, резервоари и др. Общата им стойност според независим оценител е 15 940 лева.