ВиК-Русе започва да предлага дистанционно отчитане на индивидуални водомери в сградите в режим на етажна собственост в Русе от 1 септември. Фирмата вече разполага с подходящ софтуер и хардуер за това: Водомери „Enevita“ с монтиран радиомодул „Engelmann“ и водомери „Wehrle“ с вграден радиомодул. Списъкът с посочените марки може да се увеличава. 
Монтирането на водомер с импулсни изводи за дистанционно отчитане или с радиомодул не е достатъчно условие за използването му. Има и други изисквания към устройствата, които трябва да бъдат спазени, за да е възможно извършването на дистанционно отчитане на индивидуалния водомер: водомерът да е снабден с радиомодул за дистанционно отчитане и радиомодулът да е програмиран (от вносителя, производителя или продавача) за територията, обслужвана от ВиК-Русе. Настройването на индивидуалния водомер за дистанционно отчитане е задължение на производителя, вносителя или продавача.
Абонати, които разполагат с водомер „Enevita“, трябва само да осигурят монтиране на радиомодул, за да се възползват от услугата.
За повече информация може да се свържете с представител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД на телефон 082/501 568 всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа.