„Систематично анализираме рисковите проекти и пренасочваме финансовите средства към други проекти, които могат да бъдат реализирани в срок. Нашата цел е да предотвратим загубата на финансирането на Плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения с европейски средства. Задачата на министерството е да приключи работата по плановете за управление на риска от наводнения до края на 2023 г., осигурявайки успешното завършване на проектите, финансирани чрез Оперативна програма за околната среда 2014-2020 г.“ Това отговаря екоминистърът Юлиян Попов на въпрос на русенския депутат от ГЕРБ-СДС Георги Кръстев ще загуби ли България ни европейско финансиране заради тревожно забавяне на Плановете за управление на речните басейни.
„Тези стратегически документи са от решаващо значение за опазването на нашите водни ресурси и за съответствието ни с европейското законодателство. Също така, те представляват важен инструмент за разработване на мерки и политики, които влияят на различни сектори и региони в страната“, заяви Кръстев.
Въпреки установените работни графици и програми до момента са проведени само дискусионни срещи, което представлява едва четвъртата от десетте необходими стъпки за приключването на процеса, посочва той.
През тази година Европейската комисия откри нови наказателни процедури срещу България в областта на управление на водите, включително и за неизпълнение на задължението за докладване на третите Планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г., които са важно условие и за реализиране на инициативите на бизнеса, които следва да се осъществяват в съответствие с действащи планове за управление.