Община Русе кандидатства с проект за над 16 милиона лева за реконструкция и обзавеждане на Дом за стари хора „Възраждане“. Финансиране се очаква от Плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщава министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова в отговор на запитване от русенския депутат Иван Белчев.
Размерът на исканите средства е 16 039 411,47 лева.
Към настоящия момент предложенията са в процес на оценка и както става ясно от отговора на министъра, конкуренцията ще бъде огромна. До крайния срок 24 април 2023 г. 73 общини са подали проектни предложения за 81 дома за стари хора. 
До момента общини от област Русе не са подавали предложения по другата отворена процедура - „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност. Тя обаче е отворена през февруари и приемът на заявления още продължава.
За реформа на социалните услуги в Плана за възстановяване и развитие са предвидени общо 753 милиона лева.