В Административния съд във Варна е постъпила жалба от държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, срещу заповеди на областния управител Марио Смърков за движението на автомобили по крайбрежната алея в крайморския град, съобщиха от пресслужбата на съда.
БТА припомня, че на 8 юни областният управител Марио Смърков издаде заповед, с която практически се отменя заповедта на предшественика му Благомир Коцев от 8 юли 2022 г., с която бе създадена временна организация на движение, ограничаваща достъпа на моторни превозни средства по алеята.
В постъпилата жалба се иска съдът да прогласи нищожността на обжалваните заповеди и алтернативно да бъдат отменени. Според жалбоподателя е безспорно обстоятелството, че бетоновата настилка на дамбата не е оразмерена за подвижни товари на моторни превозни средства и в министерството не е постъпвала преписка за издаване на предварително съгласие за инвестиционно намерение, свързано с реализиране на улица върху дамбата. 
В жалбата се твърди, че заповедите на областния управител Марио Смърков са издадени в противоречие с материалноправните норми, административно-производствените правила и с целта на закона, и се иска съдът да извърши проверка на законосъобразността на оспорените административни актове и да ги отмени.