Средният резултат от задължителната матура по български език и литература за страната е 50,14 точки, което отговаря на оценка добър 3,93. Резултатът е съизмерим, но малко по-нисък - с около 2,5 т., от този през предходната година.
Русенските зрелостници са на 7 място в страната с 49.90 точки. Пред тях са връстниците им от София-град, Смолян, Пловдив, Варна, Благоевград и Стара Загора.