Отворен за кандидатстване е втория етап от програмата за саниране на жилищни сгради, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Общият размер на средствата за тази процедура е в размер на 282 470 400 лв. с ДДС, като крайният срок за кандидатстване е 16 януари догодина.
Одобрените на втория етап сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието от поне 20% от стойността на допустимите разходи.
По първата процедура санирането беше напълно безплатно за собствениците. Техните сдружения в Русе не трябваше да плащат и за издаването на технически паспорти и за енергийни обследвания и архитектурни заснемания, които са необходими за кандидатстването.

Тези средства бяха осигурени от общинския бюджет. Крайният срок за кандидатстване за тази помощ изтече на 28 март, като договорите за финансиране на одобрените блокове са на обща стойност 994 443, 08 лв. при одобрени от Общинския съвет 1 млн.лв. Списъкът с одобрените ще стане ясен през септември. 
За втория етап минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният не може да надхвърля 9 500 000 лева. Допустими кандидати са сгради, в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик, както и всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г. 
Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В“.
Дейностите по втората процедура се осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. Средствата са разпределени поравно на шестте района за планиране на България, като за Северен централен район за планиране, в който освен Русе са Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра, те са в размер на 47 078 400 лв.