По-високи глоби за вдигане на шум, нарушаване спокойствието на обитателите в жилищните сгради, както и за шум в жилищните сгради и при разрешена дейност в тях или в съседство предлага председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев. Сега санкциите за чуващите се през три улици тридневни сватби, буйни нощни веселби или ремонти по никое време са от 20 до 100 лева и могат да стигнат от 100 до 500 лева, ако нарушителите не живеят в съответната сграда. Размерът им не е актуализиран от десетилетия.  
Предложението на Пазарджиев е глобите за граждани за станат 300 лева, а за юридически лица и еднолични търговци - 1000 лв. За повторност се предвижда глоба в размер на 500 лева за граждани, а за еднолични търговци и юридически лица - 1300 лева. При системни нарушения  глобата ще бъде в двоен размер на размера предвиден за повторност на нарушението.
Анализ за периода 2019-2023 година сочи, че за нарушения на Наредба 4, която регламентира поддържане и осигуряване на обществения ред, са издадени 249  наказателни постановления, по които са събрани 3060 лева глоби.
„Броят издадени наказателни постановление сочи, за ниска ефективност на санкционния процес“, заключава Иво Пазарджиев.
Неговите предложения за промени в Наредба 4 са публикувани на сайта на Общинския съвет. Срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни.