„От въглен към огън“ в Градска художествена галерия - Русе в началото на юни 2023 г. е изложба в памет на художника, изкуствовед и теоретик на изкуството Димитър Грозданов. Изложбата, чието откриване е на 31 май, срядо, от 18 часа, е продължение на осъществената през октомври изложба в памет на художника, състояла се в София в галерия „Райко Алексиев“.
Димитър Грозданов е утвърдено име в културния и художествен живот на крайдунавския град, където през годините е активен двигател на множество артистични прояви, изложби, фестивали и симпозиуми. Сред тях са Симпозиум „Ломея“, който през 2019 г. отбеляза своето 20-о издание, както и няколко от най-мащабните издания на фестивал за съвременно изкуство „Процес - Пространство“, състояли се в Русе.
Изложбата „От въглен към Огън“ в Русенската галерия представя подбрани творби от колекцията на фестивал „Процес - Пространство“, фонда на Градска художествена галерия - Русе, частни колекции и колекцията на Природен парк „Русенски Лом“, който е организатор на симпозиум „Ломея“. Творбите отразяват характерен неоконцептуален маниер на работа, авторски техники, творчески търсения в работата на Димитър Грозданов. Очертава се една от основните линии в творчеството му свързана с унищожението и същевременно със съзиданието, които авторът асоциира с огъня и неговия краен продукт - въгленът.
В едноименна статия от 90-те години в сп. „Изкуство в България“, в опит да аргументира един свой проект, художникът припознава „творческото горене“ като предпоставка за изграждане на дадена културна ситуация, като овъгляване на реалността, а всяка реална картина, скулптура, спектакъл, текст, филм за своеобразни въглени на една душевност - процес, пропорционален на степента на горене, на температурата, която съдържа произведението на изкуство. Творбите му, често мрачни и тъмни, са размисъл за присъствието на пожара, огъня и овъгляването като част от нашия материален и духовен свят, за преминаването от едното състояние в другото и най-вече за това как от тлеещите въглени да се запали отново искрата... и от нея пак огънят... и наново животът. 
Творбите на Димитър Грозданов са извън всякакви стереотипи и норми, разкриват нови неопластични подходи, интерпретират и дефинират екзистенциални състояния и процеси като самотата, любовта, комуникацията, контакта с природата и нейното съхранение, трансформацията, живота, смъртта. Инсталациите и пърформансите му са разкази, посветени на явления, състояния, емоции, останали от някои материални белези от миналото и онова, което ни липсва. Творбите му често поетизират земята, природата, животинския свят, пречупвайки образите им през себе си, той създава своеобразен свой автопортрет. Домашният любимец, скъп спътник в живота, е изразител на идеята на автора за благородство, спокойствие и уют. Изложбата представя и творби свързани или създадени на фестивалът за съвременно изкуство „Процес - Пространство“, където може да се види най-точният образ на Димитър Грозданов - едновременно на художник, критик, куратор, организатор, приятел, бохем. 
Изложбата „От въглен към огън“ представя и документалния филм „Данте и въздушното перо“ (2022) на режисьора Димитър Липовански. Филмът е разказ за работата и творчеството на Димитър Грозданов през погледа на приятели и колеги, пресъздава проекти, уъкшопове, акции, мисли, отразява неговото съществено присъствие, значение и роля за развитието на българското съвременно изкуство. Продукцията представя не излъчвани арт пърформанси на художника от Симпозиум ДЛомеяУ, като неизменно утвърждават неговите дълбоките познания и лична привързаност към района Русе и река Дунав, красотата и историята на Природен парк „Русенски Лом“.

Христина БОБОКОВА