Над 4 хиляди лева ще трябва да плати абонат на „ВиК“-Русе, който над 30 години пропускал задължителните проверки за точност на водомерите си, реши Районният съд. Това е сметката му за три години между януари 2019 г. и януари 2022 г., в който период потреблението му е било определяно служебно. Плюс съдебните разноски по делото, които не са никак за пренебрегване. 
Периодичните проверки на водомера вкъщи се извършват на всеки 10 години и са за сметка на собственика. Ако нещо с уреда не е наред, трябва да се купи нов. А единият водомер на абоната бил проверяват за последно през 1990 г., а вторият - през 1992 г.          

От заключението на приетата техническа експертиза е видно, че водомерите в имота на ответника не са минавали периодични проверки повече от 30 години, т.е. не могат да бъдат годни измервателни уреди, поради което е невъзможно отчитане на реално консумирната вода. В този случай според наредбите се начисляват по 6 куб.м. при топлофицирано жилище и по 5 куб.м. - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател. Като при сгради етажна собственост количества вода се завишават всяко тримесечие с 1 куб.м. за всеки обитател, но сборът от водните количества, изчислени по реда на ал.8 не може да надвишава отчетеното по общия водомер.
Така на практика хората без водомери или без изправни водомери на практика заплащат цялото количество обща вода на входа, което обикновено се разпределя между всички живеещи. И сметката набъбва. За трите години фактурираните количества са на стойност 2499.23 лева. Към тях се прибавят 484.75 лева лихва за забавено плащане. Осъденият трябва да заплати и още над 1100 лева на „ВиК“-Русе за разноски по делото.
Решението може да се обжалва.