До средата на април Окръжният съд трябва да реши кой е собственик на комплекс „Балкан“ и да сложи край поне на първа инстанция на продължилите години наред спорове между Мюсюлманското настоятелство и държавата.
Адвокатът на мюсюлманските организации Красимир Руев вчера поиска назначаването на допълнителна експертиза, която да даде повече яснота около площта на застроените и на идеалните части на бившия хотел. Защитникът настояваше и за разпит на свидетел, който да посочи кой е ползвал сградата в близките години. Съдът обаче отхвърли исканията му.
Беше направен и опит за прекратяване на делото от страна на юрисконсулта на областната администрация, но и той не срещна одобрението на съда.
Мюсюлманите настояват да им се припишат 2371 кв.м от комплекса, което е почти целият имот, чиято данъчна оценка е 1 800 000 лева. Сега те се разпореждат с около половината от него. Единствено не претендират за 70 кв.м от бившата китайска закусвалня от страната на ул.“Александровска“, която е реституирана.
Според адвокат Руев, който е адвокат на Главното мюфтийство и се явява по дела на мюсюлманското изповедание в цялата страна, след като на мюсюлманските организации е призната собствеността на главната вещ, значи и второстепенните вещи им се полагат. В конкретния случай тяхна е централната част на бившия хотел заедно с входа и коридорите. „Останалото е новоизградено с пристройки и присъединени крила, до които няма как да се стигне, без да се ползва входът“, обяснява логиката си защитникът.
Според областната управа мюсюлманите могат да разполагат с близо 42% от площта на „Балкан“, а останалите 58% са държавна собственост.