„Протягаме ръка за помощ към бедните, уязвимите и социално изолираните, без оглед на тяхната раса, политически убеждения, пол и религия. Чрез нашите социални услуги, проекти, застъпнически кампании и действия при бедствия ние работим за изграждането на свят без бедност и несправедливост“.                            „Каритас“ Русе

Близо хиляда души - деца и възрастни, са получатели на социалните услуги на Русенската католическа организация „Каритас“ през последната една година на територията на Северна България. Още близо шест хиляди бежанци от войната в Украйна усетиха реалните измерения на подкрепа, подадена ръка, шанс за ново начало. При стотици възрастни хора всеки божи ден, освен храна за тялото, идва и храна за душата с топла дума и подкрепа. 
Това са само няколко цифри, илюстриращи годишната работа на най-голямата католическа организация в Северна България. Членовете й се събират утре на общо събрание в Русе, за да приемат тези и други годишни обобщения и да изберат ново ръководство.
„Каритас“ Русе е солиден доставчик на социални услуги, обърнат към най-уязвимите нуждаещи се хора. Десетки доброволци работят, изповядвайки ценностите на състрадание, милосърдие и благотворителност. Облекчават човешкото страдание. Подпомагат човешкото развитие и достойнство.
„Емма грейва всеки път, когато прекрачи прага на Център „Милосърдие“. Обича да пее, да играе, тук е уютно и сигурно и за нея, и за останалите хлапета. А най-важното е, че тук работят чудесни професионалисти. Просто усещаш напредъка, който децата правят с тях“. Казва го Криси, която е майка на едно от десетките деца - потребители на социалните услуги в центъра, управляван от „Каритас“.
Трийсетина годишният Илиян е сирак, чест обитател на Приюта за бездомни „Добрият самарянин“.
„Много ми харесва, че мога да помагам. Чистя, мета, подреждам, вземат ме да правя полезни неща...“.
Приютът навърши десет години, откакто отвори официално врати като първото подобно място за подслон на бездомни в страната. За това време е дал покрив над главата, помощ и опора на близо две хиляди души. И в момента тече благотворителна акция, която призовава дарители да помогнат със спално бельо на обитателите - за да се чувстват още малко повече окуражени, с повече собствено самочувствие и достойнство.
„Всъщност ние всички сме Каритас! Защото помагаме на слабите и бедните, даваме подкрепа, утешаваме...  Може да съм селски кмет, обаче така се чувствам - като утешител“. Признанието идва като лично откритие и осъзнаване по време на среща между екипа на „Каритас“ Русе и представители на местните власти в Белене по един от проектите за достъп на възрастни хора до социални грижи в общността. Десетки подобни срещи имат за цел да провокират тъкмо това - и осъзнаването, и повече солидарност, и съчувствие - все отношения, толкова оскъдни и нужни в забързаното всекидневие. 
„Бъдете здрави, добри хора от „Каритас“ Русе!“, пише на рисунка с гълъб, земно кълбо и голяма дума МИР, изпратена от шестгодишния Никита и по-голямата му сестра Альона в русенския Хуманитарен център. Малките художници са от Измайл, от Одеска област, които вече няколко месеца живеят в Плевен с майка и баба. Благодарността идва в отговор на получената подкрепа, която „Каритас“ Русе оказва на бежанците от войната в Украйна, намерили подслон на територията на Северна България. А това са близо шест хиляди души за една година.
Инициативата „Подкрепа за бежанци от войната в Украйна“: да работиш в мрежа 
Вярна на принципите за солидарност, състрадание и подкрепа, „Каритас“ Русе се включи в процеса на подпомагане на бежанците от войната в Украйна от самото начало на бежанската вълна, заляла България, Румъния и съседните страни. В дните след началото на войната стотици семейства решиха да останат тук и да градят свой дом, макар и за определено време. Те имаха нужда от най-разнообразна подкрепа. Това даде основата на инициативата „Подкрепа за бежанци от Украйна“, в която „Каритас“ Русе се включи редом с останалите „Каритас“ организации в България, разказват от русенската структура. Така, благодарение на местните усилия, влиятелен и взискателен международен донор като „Католически служби за помощ“ разширява предварително фокусираното си влияние у нас и осигурява финансиране и за територията на Северна България - Никополска католическа епархия, където оперира „Каритас“ Русе. Само за няколко месеца се изгражда капацитет и са привлечени професионални експерти, медиатори за работа с бежанци и социални работници, които оказват грижа и подкрепа и в момента на бежанците от войната.
Хуманитарен център на „Каритас“ отваря врати и във Варна 
като инициатива на Русенската католическа организация „Каритас“. Така ценната помощ достига до тези шест хиляди души от районите на Русе и Варна, на Шумен, Разград, Плевен, Свищов, Белене, Тетевен, Горна Оряховица и други места. Семействата получават подкрепа за настаняване и подслон; парично подпомагане за майки с деца; медицинско подпомагане и социална медиация. Десетки деца на украинските бежанци участват в системни артистични занимания. Социалните работници на „Каритас“ оказват помощ за търсене на работа и контакти с институции, насърчават интеграцията и социалното включване. И сега продължават да работят за преодоляването на предразсъдъци и стереотипи. Заедно с центровете на „Каритас“ в Пловдив, София и Бургас, за една година от началото на ужасяващия военен конфликт са подпомогнати над 20 хиляди души.
„Изключително важен през изминалата година бе погледът на Националната католическа федерация „Каритас България“ към стартиране създаването на общи стандарти и експертиза при работата с бежанците в цялата страна, където „Каритас“ да работи активно и ефективно“, отбелязва изпълнителният директор Стефан Марков. И продължава: „Миналата година „Каритас“ Русе навърши 30 години от своето създаване. Осмисляйки тези години, благодарихме чрез работата си за доверието и помощта на много хора и организации от страната и чужбина, на различните държавни и общински институции, с които се променяхме заедно по пътя ни към Европа, на нашите дарители, служители и доброволци. Така в променящата се ситуация с новия Закон за социалните услуги и лицензираните от нас по него конкретни социални услуги продължихме работата си с различни рискови социални групи: деца и лица с увреждания, бездомни лица, деца в риск, възрастни и самотни хора. Именно на тях искаме да благодарим, на самите бедни - български граждани или бежанци, които ни се довериха и до които се стремяхме да бъдем близо - надявам се, че в лицето на всеки един от тях сме успели да видим лицето на Христос!“.