По повод Деня на славянската писменост ръководството на Русенския университет връчи грамоти и награди на три пълни отличнички и на още четиридесет и един чуждестранни граждани за отлични и много добри учебни постижения. Гордост за академичната общност са Марина Кьося от Молдова, Хабибе Аксу от Турция и Александра Химонас от Гърция, заслужили пълни шестици.
На тържеството гости бяха зам.-ректорът проф. Ангел Смрикаров, главният секретар доц.Таня Грозева, преподавателите по български език доц.Емилия Недкова и доц.Яна Пометкова.