Русенският университет е мултидисциплинарна институция и един от десетте изследователски университета в България, така че основните цели в кохезионната политика за следващия програмен период са много важни за нас, като започнем от иновации, цифровизация, подкрепа за малки и средни предприятия, екологични цели и развитие на транспорта и свързаността в условията на повишена сигурност, така и за социалните измерения на политиката на сближаване и развитие на социално отговорно активно гражданско поведение, което се опитваме да развием в нашите студенти. Това каза доц. д-р Десислава Атанасова, заместник-ректор по интернационализация и комуникационно политика на Русенския университет "Ангел Кънчев", по време на четвъртата голяма регионална конференция и 16-о поред събитие по проекта на БТА "Европа в България: Общо бъдеще", изпълняван от информационната агенция с подкрепата на Европейската комисия.
По думите ѝ новото поколение фондове за Русенския университет не са само възможност за финансиране на научно-изследователски и приложни инициативи, а те имат за основна цел да подпомогнат развитието на регионите и да постигнат екологосъобразен преход, да намалят диспропорциите в развитието на ЕС в различните региони и страни.
"Именно тук идва и ролята на Русенския университет и неговите филиали както в Русе, така и във Видин, Силистра, Разград и техните региони, като движеща сила за развитие на българската част от дунавското пространство. Така се развива не само човешкият капитал, а и множество иновативни решения за преодоляване на основните предизвикателства като енергиен и индустриален суверенитет, адаптиране към изменението на климата, демографска криза, преодоляване на социалната изолация, които ние успяваме да развием в проектите и дейностите си", посочи Атанасова.
Тя подчерта, че Русенският университет има активна институционална позиция, като подпомага сътрудничеството между всички заинтересовани страни, подпомага създаването и развива качествени проекти, но и различни приложни формати. "Така активизираме различните общности да припознаят общите си интереси, да участват и да ни партнират в тях", каза зам.-ректорът.
Десислава Атанасова цитира обръщението на комисар Ферейра към Кохезионния алианс на комитета на регионите, който казва, че съществен принос към дискусията за бъдещето на кохезионната политика е дискусията за общо споделяни проблеми и разпространение на информацията за успехите на политиката и трансформациите, които са постигнати чрез финансираните по линия на кохезионната политика инвестиции. 
"Русенският университет през последните години се включва активно във всички области на национални и международни фондове, като кандидатства и изпълнява успешно много различни проекти както като координатор, така и като партньор, подпомагайки с експерти в различни области създаването на проектни предложения на различни институции", сподели доц. д-р Атанасова.
Тя изброи някои от последните им интересни проектни предложения, осъществени през изминалия период, сред които партньорство за преодоляване на бедствия за сигурен регион, интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния, реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния регион на долното течение на река Дунав между Румъния и България, система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона Балкани и Средиземно море.
"Два от най-големите национални проекти, в които партнираме, са създаването на център за върхови постижения по информатика, информационни и комуникационни технологии в университети за наука, информатика и технологии в електронното общество и създаването на център за компетентности по информатика, информационни и комуникационни технологии, дигитализация на икономиката в среда на големи данни", информира зам.-ректорът. Тя допълни, че проектите целят развитие на сериозна инфраструктура в цялата страна.
По думите на Атанасова, благодарение на тези проекти и на множество други, в които Русенският университет активно участва, са повишили своя научно-изследователски капацитет и са подобрили неговата инфраструктура, затвърдили са и силното международно присъствие, като подпомагат сближаването на регионите за тяхното развитие в страната и трансграничен план.
Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".