Русенци изхвърлят предимно дрехи и по малко обувки. Това са наблюденията на фирмата, която обслужва контейнерите, в които домакинствата могат да изхвърлят непотребни текстилни изделия. Така те помагат на природата, защото голяма част от онова, което вече не им е нужно, се рециклира и отново става суровина за производство.
В началото контейнерите бяха разположени на 10 места в града, днес те вече са близо 30. Интересът към тях е сезонен и сега е един от пиковете през годината - когото гардеробите се прочистват и зимните дрехи отстъпват на пролетните. 
Съдържанието на контейнерите се събира и извозва в Габрово в понеделник и четвъртък. Призивът на фирмата, която се занимава с тази дейност е, хората да опаковат дрехите в чували или торбички. Оттам казват, че все по-често до техните контейнери намират матраци и дюшеци, но те не са годни за рециклиране.