Третата в България анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци ще бъде изградена в Русе. Вчера в местността Под Ормана беше направена символичната първа копка, с която стартира една от най-големите екологични инвестиции в региона през последните години. Чрез нея Общината се стреми да подобри управлението на отпадъците в Русе и да смекчи вредното им въздействие върху климата. Финансирането е от европейската програма „Околна среда 2014-2020“ и от националния бяджет. Общата стойност на проекта е 34,4 млн. лева, а срокът за изпълнението му е до края на годината. 
Инсталацията ще създаде допълнителен капацитет за рециклирането на биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци. От безкислородното им третиране ще се получава компост и метан за производство на електричество и топлинна енергия.
„Вярвам, че ще продължим успешно съвместните си усилия, защото проектът е изключително важен за Община Русе и за останалите членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците“, каза ръководителят на проекта - зам.-кметът Димитър Недев, който благодари на целия екип, ангажиран с него.