Бившата данъчна служба на улица „Рига“ 1 в русенския квартал „Здравец“ поема в нова посока. Имотът, който не се ползва от 2010 година, беше прехвърлен на Община Русе миналата година с решение на Министерския съвет. Идеята беше двуетажната сградата да се ползва от Дойче шуле и да позволи на училището да мине на едносменен режим на обучение. Впоследствие обаче се оказа, че тя трудно ще изпълнява тази функция.
Това доведе до вчерашния акт на служебното правителство, които по искане на кмета Пенчо Милков отмени решението от миналата година и прие ново, с което бившата данъчна служба ще подслони „Център за специална образователна подкрепа-Русе“. В мотивите си за искането кметът е посочил, че целта е да се осигурят допълнителни помещения за ресурсно подпомагане и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, които са съобразени със спецификата на тяхното поведение и нуждата от допълнително оборудване.