Частният хоспис „Свети Никола“ в Лесопарк „Липник“, в който се помещава и старчески дом, не притежава актуален лиценз за предоставяне на съответните социални услуги. Това става ясно от кореспонденцията между кмета на Община Русе Пенчо Милков и министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги.
Държавните институции бяха сезирани от кмета веднага след изчезването на възрастен мъж със съмнения за старческа деменция. 84-годишният Георги Неделчев избяга от дома в началото на март и все още се издирва от органите на МВР.
При посещението на Пенчо Милков в частния хоспис бяха установени лоши хигиена и санитарно-битови условия, недостатъчно персонал за обгрижване на настанените и оказване на адекватна медицинска помощ, както и липса на изискуемата документация за тях.
От отговорите до Община Русе става ясно, че през декември 2022 г. служители на Агенцията за качество на социалните услуги са установили нарушения на място и са издали актове на собствениците. През февруари тази година Агенцията отказва да удължи лиценза на дома, но и към днешна дата той продължава да работи и от семействата на настанените се събират такси. 
На 8 март служители на Агенцията за социално подпомагане са обсъдили с потребителите на хосписа възможностите да ползват държавни социални услуги.
Предвид контролните правомощия на Агенцията за качеството на социалните услуги Община Русе продължава да настоява да се предприемат незабавни действия за преустановяване на услугата, а на възрастните хора да бъде дадена възможност за живот при по-добри и здравословни условия.