Община Русе отново търси фирма, която да извърши реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ на Доходното здание. За същата работа само преди половин година, на 2 септември 2022-а, бе подписан договор с шуменската „Гарант Строй“ ООД.            

Той бе на стойност 155 883,98 лева без ДДС. Месец по-късно обаче договорът е прекратен, а сега е обявена нова поръчка за същата работа, само че за над три пъти по-голяма стойност - половин милион лева без ДДС.
От Общината уточниха, че договорът „Гарант Строй“ ООД е прекратен с допълнително споразумение на 31 октомври миналата година. Договорът е прекратен по взаимно съгласие и избраният изпълнител не дължи никаква неустойка. 
Актуализирането на общата стойност за изпълнение на обекта се налага заради покачването на цените в строителството от 2018 г., когато е изготвен инвестиционния проект, до настоящия момент, посочиха от Общината. Заложени са непредвидени разходи за извършване на предвидени и/или допълнителни строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи /СМР и КРР/ по елементи на сградата, чието състояние междувременно се е влошило. През 2018 година стойността на тези дейности, определена от проектосметната документация, е 136 742,34 лв. с ДДС. Стойността е увеличена на 187 120,86 лв. с ДДС, съобразно налични средства в бюджета за обекта и отпуснатото финансиране от Министерство на културата. През 2022 г. три пъти е обявявана обществената поръчка за избор на изпълнител на СМР и КРР за обекта на тази стойност, като всички са прекратени поради липса на подадени оферти, уточняват от Община Русе. 
Доходното здание отдавна се нуждае от ремонт, а според авторите на проекта за реконструкция основният проблем е, че при предишни ремонти са използвани по-евтини нискокачествени материали, които развалят и естетическия вид на сградата. Проектът за консервация и реставрация предвижда комплекс от мерки по екстериора на сградата, които целят подобряване на състоянието й, същевременно превеждайки я във вид, максимално близък до първообраза. В интериора не се предвиждат промени от архитектурно-строително естество. Реконструкция на техническите инсталации е свързана с решаване проблемите, касаещи предотвратяването на връщането на канални води в санитарните възли на ниво -3,75 при интензивни валежи; възстановяване на ефектното осветление по фасадата на сградата и изпълнението на нова мълниезащитна инсталация. Парите за реставрацията са осигурени от общинския бюджет и Министерството на културата.