„Приста ойл“ въобще не е подписвала договора за строежа на Спортната зала и не е съдлъжник, т.е не е задължена да плати заложените неустойки. Тази бомба избухна вчера в Общинския съвет по време на дебатите за новия контракт, който следва да бъде одобрен. Взриви я Георги Пейчев, изп. директор на дружеството „Проект Русе“, което през 2007 година бе създадено между Общината и частните партньори. И показа стария договор, под който стоят подписите единствено на Божидар Йотов като кмет и на представителя на „Денси строй“, съдружник в „Мол Русе инвест“ ООД, с които поне по документи са търговските отношения на Общината.
От Търговския регистър към днешна дата става ясно, че освен „Денси строй“ собственици на „Мол Русе инвест“ са Международна компания за инвестиции и развитие и „ГОТИ“, чийто собственик е Деница Райчева Райкова, дъщеря на бившия изп. директор на „Проект Русе“ Райчо Райков, който преди това пък управляваше Свободна зона. Имената на собствениците на „Приста ойл“ Бобокови се появяват единствено в Международната компания за инвестиции и развитие.
Повод за избухването на скандала стана настояването на общинския съветник Александър Неделчев, че „Приста йол“ е съдлъжник и трябва да си остане такъв. Пейчев директно захапа бившия зам.-кмет: „Сделката е осъществена по ваше време и вие прекрасно трябва да знаете тези обстоятелства, докато аз по това време не съм бил нито съветник, нито изп.директор.“ И обясни, че за 20-те милиона неустойки „Приста ойл“ е джиросала корпоративна банкова гаранция на „Проект Русе“ едва през 2010 година при подписването на анекса за увеличаване на застроената площ. Ако се подпише вариантът, за който частният инвеститор настоява, гаранцията ще бъде прехвърлена на Общината и залата ще бъде построена, заяви още мениджърът и уточни, че тя е в сила до края на 2013 година.
Както стана ясно, голямото разногласие между „Приста ойл“ и Общината се отнася за едни 7,2 млн. евро, които при завършване на строежа на целия комплекс трябва да се платят на Общината. Въпросната сума била изчислена при 52,4 евро на кв. метър и застроена площ 131 хил. кв.метра. Очевидно с оглед на променената конюнктура на пазара частният инвеститор предвижда, че тази голяма площ няма да бъде изградена и затова настоява да плати на Общината само върху реално построеното. Все пак дотук частният инвеститор бил вложил много пари в залата и съветниците било редно да отчетат и неговия интерес.
Общината и Министерството на финансите обаче поне до момента са категорични, че не приемат отстъпление от постигнатите вече договорености. Както вече „Утро“ писа, МФ има тежката дума, защото отпуска 9 милиона лева държавни пари на Община Русе, с която да се купят недовършените подземни гаражи по проекта. Кметът Пламен Стоилов обясни, че юристите на финансовото ведомство били категорични, че ако се приемат исканията на „Приста ойл“, това би могло да се тълкува като държавна помощ, което е в разрез със закона и следват жестоки санкции от Брюксел.
Пламен Стоилов изрази известно съмнение пред съветниците, че вариантът на Общината може и да не се подпише от съдружниците. Ако това не се случи, ще бъде жалко и ние няма да вземем 9-те милиона. Без тях пък частният инвеститор няма как да кандидатства по „Джесика“ за кредит, с който да завърши залата, обясни той.
В крайна сметка съветниците подкрепиха предложения от Общината и одобрен от МФ договор с малки поправки в сроковете. Реално това ще позволи държавата да прехвърли на Общината 9 милиона лева и да стане собственик на подземните гаражи, да запази своя дял в „Проект Русе“, а на частния инвеститор да кандидатства за 20 млн. лева по програма „Джесика“, за да продължи строителството.  
Ситуацията обаче е сложна, защото сега топката е в полето на частния партньор. От решението му зависи Русе дали ще има зала. А по въпроса дали Общината ще си получи неустойките, може би трябва да се доверим на Георги Пейчев, който открито заяви, че от „Проект Русе“ няма какво да се вземе освен няколко бюра и два компютъра.