ДЗЗД „Русе Кръгово“, включващ русенките фирми „Ас-Строй“ и „Пътинженеринг“, е подал единствената оферта за облагородяване на пешеходния подлез под Кръговото на „Цар Освободител“. На първата процедура през януари нито една фирма не прояви интерес за участие в процедурата. Затова се премина към пряко договаряне с потенциални изпълнители. Офертата на ДЗЗД „Русе Кръгово“ е за 327 511 лева без ДДС, малко под прогнозната стойност от 335 726,66 лева.
Предвижда се в подлеза да се изгради антитоплинен остров, който да превърне бетонната площадка с шест входа и площ 2,5 декара от обект за транзитно преминаване в зона за отдих. Проектът трябва да включва комбинирани мерки за разхлаждане на подлеза. Предвижда се площта на нагряване да се намали чрез подмяна на част от бетоновата настилка с тревна фуга, вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и фонтан. Всичко това трябва да намали температурата под Кръговото и превърне подлеза в прохладно място.