Седмата международна конференция за търговия и финанси в Гана за 2023 г. ще се проведе от 26 до 28 май в Акосомбо в Източната област на страната, предаде за БТА ганайската агенция ГНА.
В изявление, подписано от Селаси Кофи Аком, главен изпълнителен директор, се казва, че той символично е връчил покана за участие в конференцията на Алберт М. Мучанга - комисар на Африканския съюз (АС) по въпросите на икономическото развитие, търговията, промишлеността, минното дело и туризма, в рамките на току-що приключилата 36-та среща на върха на АС в Адис Абеба.
Изпълнителният директор заяви, че връчването на поканата е проправило пътя за по-нататъшни и по-задълбочени ангажименти на всички заинтересовани страни и е отбелязало началото на подготовката на Седмата Международна търговска и финансова конференция в Гана, кръстена ГИТФиК2023.  
Той заяви, че на ГИТФиК2023 ще бъдат обсъдени три добре проучени теми и тя ще бъде завърши с приемането на континентална декларация за единна валута, която ще бъде известна като Декларацията "Сенчи" за единната африканска валута в подкрепа на създаването на континентална зона за свободна търговия в Африка. 
В изявлението се казва, че конференцията за пръв път ще придобие формата на проява, свързана с бизнес туризма, и ще предложи на високопоставените гости и делегатите спокойна среда с туристически дейности, както е посочено в портала за регистрация.
На Седмата конференция ще присъства Алберт Мучанга, който се очаква да оглави делегация от Африканския съюз и всички икономически блокове, за да произнесе ключова реч.
Очаква се да се включат и други високопоставени гости: управителите на централните банки на Западна и Централна Африка и генералният директор на Западноафриканските валутни институти, председателите и ръководителите на регионалните търговски блокове и др.
(Тази информация се разпространява по договор между БТА и ганайската агенция ГНА)