От въвеждането на дуалното обучение в България през 2015 г., когато то се експериментира само в три града и обхваща 52 ученици, до днес, когато в тази смесена форма на обучение са включени 21 населени места в страната, резултатите показват, че е намерен верният път за овладяването на професионални знания и умения от младите хора. Навсякъде, където системата работи ефективно, се наблюдават устойчиво ниски нива на младежка безработица. Това се важните предимства на тази форма на обучение, на които беше акцентирано по време на вчерашната регионална среща „Бизнесът за образованието“, която се проведе в Доходното здание. Форумът беше организиран по проект „Дуално обучение в България“ на Австрийската стопанска камара с партньорството на Община Русе и Русенската търговско-индустриална камара. В срещата участваха търговският съветник в посолството на Австрия у нас Филип Купфер, мениджърът на проекта София Дамянова, зам.-кметовете Енчо Енчев и Златомира Стефанова, представители на русенски фирми.
Дуалната форма на обучение се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и в предприятие, което позволява на учениците да натрупат практически опит. Тя се прилага се прилага в страни като Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Дания, Холандия, Китай и др. В Русе дуално обучение по определени специалности се провежда в осем професионални гимназии: ПГДВА „Йосиф Вондрак“, ПГИУ „Елиас Канети“, ПГ по транспорт, ПГСАГ „Пеньо Пеинев“, ПГРКК, ПГМТ „Юрий Гагарин“, ПГПТ „Атанас Буров“ и ПГО „Недка Иван Лазарова“.