„100 години Николай Боев“ е озаглавена изложбата, която ще бъде открита в Екомузея в понеделник, 6 март, от 18 часа и ще остане там до края на месеца.
Николай Боев е известен зоолог, орнитолог, учен от световна величина и основоположник на опазването на природата и околната среда в България. Освен това е сред първите илюстратори на научни издания у нас и автор на голям брой карикатури на учени от цял свят.
Изложбата е създадена от Регионален исторически музей-София в партньорство с Националния природонаучен музей при БАН и Дружеството на анималисти, флористи и научни илюстратори. Заслугата е на проф. Златозар Боев, син на Николай Боев и притежател на негови оригинални илюстрации, проекти, скици, шаржове, документи.
В експозицията са показани избрани оригинални илюстрации, карикатури, декоративни проекти, рисунки, съхранени и предоставени от семейството. Към тях има табла с фотографии, кратки биографични данни и информация за важния принос на Николай Боев.
Изложбата ще бъде открита от проф. Златозар Боев, който ще представи новото издание на книгата „Песента на чучулигите“ и ще говори за бележити български орнитолози.