Как мъжкият черен щъркел ухажва женската, какви подаръци й носи и с какви танци се опитва да я впечатли може отново да се наблюдава в реално време през сайта Lomea.org. Тези любовни отношения между изключително редкия защитен вид, който гнезди високо в скалите на недостъпни места, се случват на територията на ПП „Русенски Лом“, а видеонаблюдението в реално време се опреснява на всеки 5 секунди. Това е първото в страната наблюдение, което стана възможно благодарение на финансирането на проект „Ломовете - център за опазване на скалогнездещите птици“ от Оперативна програма околна среда.