Цената на топлоенергията за битовите клиенти на дружеството да остане 105,48 лв./МВтч без ДДС и след 1 юли предлага на Комисията по енергийно и водно регулиране „Топлофикация Русе“. За стопанските клиенти също не се иска увеличение - в разчетите си дружеството залага на действащата в момента цена от 120,09 лв./МВтч.
Вчера изтече срокът, в който енергийните дружества трябваше да внесат своите предложения за следващия ценови период в Комисията за енергийно и водно регулиране. И досегашната практика показва, че тази първоначална оферта на дружеството ще бъде променена от енергийния регулатор, който има трудната задача да балансира интересите на всички участници в системата. В последните години „Топлофикация Русе“ неизменно предлага по-ниски за бита и бизнеса в града, които да се компенсират с по-висока преференциална цена на проивзведената по високоефективен начин електроенергия. Комисията за енергийно и водно регулиране обаче коригира числата в точно обратната посока. 
За втора поредна година „Енерго-Про“ не посочва конкретни числа за бъдещите цени на тока. От дружеството посочват единствено необходимите приходи за извършване на дейността си плюс необходимите корекции заради инфлацията и компенсациите за повишените цени на технологичните разходи, предоставени от Министерството на енергетиката и Фонд „Сигурност“.
Колко ще струват токът и парното за следващия ценови период ще се разбере със сигурност чак на 1 юли, когато Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да излезе с окончателното си решение. Бъдещите цени са уравнение с много неизвестни, а ситуацията в енергийния сектор е трудно предвидима, така че е възможна и кардинална промяна на ситуацията в следващите месеци.