Промените в разпределението на директните плащания за площ и размерът им за периода 2014-2020 година, агроекологичните ангажименти и ползването на общинските мери и пасища са въпросите, които най-много вълнуват русенските зърнопроизводители. Това стана ясно на срещата с екип на зам-мнистъра на земеделието Бюрхан Абазов, която се проведе в петък. Дискусията посветена на Общата селскостопанска политика през новия програмен период беше инициирана от Регионалния съюз на фермерите „Дунавско зърно“.
Целта на подобни дискусии е да се анализират грешките, допуснати през първите 7 години от членството на България в Европейския съюз, и да се извлекат поуки, които да позволят по-успешно развитие на земеделския сектор. Ще се стремим не просто да усвояваме средствата от еврофондовете, а да постигаме по-висока конкурентоспособност на земеделските производители и да превърнем селата в привлекателно място за живот и за бизнес, каза Бюрхан Абазов.
Усилията през новия програмен период ще бъдат насочени към развитието на трите отрасъла - зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство.